peternguyen transparent-03

Tôi là Peter.

Mình có hứng thú về các vấn đề xã hội liên quan với bản sắc cá nhân (như giới tính, chủng tộc, đồng tính, v.v.) và công lý.  Mình cũng thích nghệ thuật và thiết kế. Khi mình không dạy tiếng Anh thì mình học thêm và luyện tập vẽ, graphic design, chụp ảnh và quay phim, in lụa, và thỉnh thoảng đàn ukulele.

Trang này kể về hành trình học và thử nghiệm những thứ mới của mình, những trải nghiệm về cuộc sống ở VN, và “chính trị bản sắc cá nhân.”