Daily Archives: 27/10/2016


Mấy ngày trước, mình coi một clip gọi là “Thử cái gì mới trong vòng 30 ngày” của Ted. Đó không phải lần đầu tiên nghe về thử thách này nhưng không biết tại sao, lần này mình đã bị thuyết phục để làm thử. Có thể vì hổm rày […]

Thử thách trong vòng 30 ngày