Daily Archives: 21/09/2017


Trời ơi. Chúng ta ngừng lãng mạn hóa người tây được không? P mới coi clip trên đây và thấy xàm quá (https://www.facebook.com/groups/522504121424593/permalink/527139494294389/) Bạn thấy một người khá okay rồi nghĩ mọi người cũng vậy hay sao? Sao lúc nào người tây làm cái gì tốt thi họ nghĩ toàn […]

Người tây không phải là thần thánh